Đề xuất có 7 nghiệp vụ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ

Đề xuất có 7 nghiệp vụ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đáng chú ý, dự thảo Nghị định quy định loại hình bảo hiểm nhân thọ sẽ có 7 nghiệp vụ bảo hiểm, loại hình bảo hiểm phi nhân thọ có 11 nghiệp vụ bảo hiểm và loại hình bảo hiểm sức khỏe có 2 nghiệp vụ.
Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kế toán

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kế toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; trong đó hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kế toán.
Đào tạo tại chỗ - bổ sung kỹ năng trong thực thi nhiệm vụ hải quan

Đào tạo tại chỗ - bổ sung kỹ năng trong thực thi nhiệm vụ hải quan

Trong những năm trở lại đây, Cục Hải quan tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở đẩy mạnh công tác tự đào tạo dưới nhiều hình thức: mở các lớp đạo tạo tại chỗ, đào tạo lại những kiến thức đã học nhưng qua thời gian dài chưa thực hiện, cầm tay chỉ việc đối với người vừa tiếp cận nhiệm vụ mới…
Chủ động thu thập, xử lý thông tin người khai hải quan

Chủ động thu thập, xử lý thông tin người khai hải quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch thu thập xử lý thông tin năm 2022, trong đó yêu cầu, các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung thực hiện thu thập, xử lý thông tin người khai hải quan có trụ sở đóng theo địa bàn, nhằm đáp ứng yêu cầu tự động đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro đối với người khai hải quan trên hệ thống nghiệp vụ.
Tổng cục Thuế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc nghiệp vụ, chính sách và giải pháp kỹ thuật trong quá trình cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (HĐĐT), chiều ngày 7/12, Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc trực tuyến với các tổ chức, doanh nghiệp nhận, truyền và lưu trữ HĐĐT, các tổ chức cung cấp giải pháp cùng 6 Cục Thuế triển khai HĐĐT giai đoạn 1.