Thông tư số 27/2019/TT-NHNN:

Quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 27/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019 sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư quy định tổ chức tín dụng có thể được miễn phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước là nội dung nổi bật tại Thông tư 27/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 27/2019/TT-NHNN.