Thông tư số 40/2023/TT-BTC:

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Ngày 9/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2023/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời độc giả xem Thông tư số 40/2023/TT-BTC.