Thông tư số 33/2023/TT-BTC

Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu


Ngày 31/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 33/2023/TT-BTC