Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan

(Tài chính) Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Theo Nghị định trên, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan bao gồm: (i) Vi phạm về thủ tục hải quan; (ii) Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động hải quan; (iii) Vi phạm về thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; (iv) Vi phạm có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh 127-2013-ND-CP.pdf