TP. Hồ Chí Minh: Triển khai quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh: Triển khai quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 30/9, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng cục Môi trường, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường trên địa bàn Thành phố…
Tăng cường tuân thủ và trách nhiệm môi trường ở mọi cấp độ

Tăng cường tuân thủ và trách nhiệm môi trường ở mọi cấp độ

Nhằm thực hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường tuân thủ và trách nhiệm môi trường ở mọi cấp độ, ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022, là một bước đi đúng hướng khi Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thể hiện cam kết trách nhiệm với môi trường.