Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Theo baochinhphu.vn

Chính phủ quyết nghị thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 1
Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 2