Quý I/2023: Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD

Thiết kế: Gia Hân

Tổng cục Thống kê cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, bộ ngành và địa phương cùng với với sự nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong quý I/2023 ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD.

Quý I/2023: Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD - Ảnh 1