Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.282,76 tỷ đồng

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 31/3/2022.

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.282,76 tỷ đồng - Ảnh 1