VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG BÁO

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.200,4 tỷ đồng

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.200,4 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 26/11/2021.

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.325,34 tỷ đồng

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.325,34 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 12/11/2021.

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.661,1 tỷ đồng

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.661,1 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 09/11/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.660,4 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.660,4 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 01/11/2021.

Kho bạc Nhà nước điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

Kho bạc Nhà nước điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức KBNN năm 2021 và tiếp tục thu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển công chức vào cơ quan Bộ Tài chính, cơ quan KBNN và 63 KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.725,3 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.725,3 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 25/10/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.725 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.725 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 21/10/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.731,1 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.731,1 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 18/10/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.730,9 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.730,9 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 15/10/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.740,3 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.740,3 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 14/10/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.837,7 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.837,7 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 08/10/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.842 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.842 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 05/10/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.841,3 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.841,3 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 01/10/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.249,6 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.249,6 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 30/9/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.244,8 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.244,8 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 29/9/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.186,1 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.186,1 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 27/9/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.185,3 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.185,3 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 21/9/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.185 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 4.185 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 20/9/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 8.317,5 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 8.317,5 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 17/9/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 8.289 tỷ đồng

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 8.289 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 08/9/2021.