Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.325,34 tỷ đồng

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 12/11/2021.

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.325,34 tỷ đồng - Ảnh 1