Quyết định số 715/QĐ-BCT:

Quyết định ban hành về gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu


Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành về gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 715/QĐ-BCT.