Quyết định số 1152/QĐ-BCT:

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo


Quyết định số 1152/QĐ-BCT ngày 17/4/2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1152/QĐ-BCT.