Quyết định số 868/QĐ-BYT:

Quyết định về việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế


Quyết định số 868/QĐ-BYT ngày 11/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 868/QĐ-BYT.