Quyết liệt nâng tầm cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

(Tài chính) Sự kiện nổi bật được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua là việc trong thời gian rất ngắn, Bộ Tài chính đã cắt bỏ, sửa đổi nhiều quy định về thủ tục hành chính thuế, hải quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Không dừng lại ở đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát thực hiện các quy định mới đảm bảo tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển sản xuất kinh doanh. Tài chính & Đầu tư có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng về chủ đề này.

Quyết liệt nâng tầm cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan - Ảnh 1
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
Phóng viên: Xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn về kết quả sau nỗ lực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Bộ Tài chính luôn tự nhận thức yêu cầu phải cải cách ngành Tài chính nói chung, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, hải quan. Trên cơ sở tự rà soát và tham khảo một số đánh giá của tổ chức quốc tế, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch hành động và chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện nhiều giải pháp về cải cách TTHC. Cụ thể, đối với những giải pháp thuộc thẩm quyền, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC nhằm cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nếu thực hiện tốt Thông tư này thì giảm được khoảng 201,5 giờ/năm;

Đối với giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Nghị định về thuế để thực hiện ngay, trong đó có quy định về cải cách TTHC. Giải pháp này sẽ giúp giảm thêm khoảng 88,36 giờ. Như vậy, dự kiến sau khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, có thể giảm khoảng 290 giờ thực hiện TTHC thuế (tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Cải cách TTHC không có nghĩa là chỉ cắt giảm các TTHC, xin Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính làm gì để kiểm soát việc ban hành các quy định mới phát sinh mà không gây tốn kém thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp?

Để cải cách đi vào thực chất, Bộ Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan do đồng chí Lãnh đạo Bộ là trưởng ban. Đây là bộ phận đầu mối chuyên trách để chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm soát việc thực hiện các quy định mới đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thuận lợi cho DN.

Ngoài cải cách TTHC thì vấn đề công khai, minh bạch các quy trình thực hiện cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, công chức cũng được người dân và doanh nghiệp đặcbiệt quan tâm, Bộ Tài chính có kế hoạch gì để giảm tối đa thủ tục, sự phiền hà, sách nhiễu của cán bộ công chức chưa, thưa Bộ trưởng?

Việc tuyên truyền, phố biến, công khai, minh bạch quy trình, TTHC thuế, hải quan đã được Bộ Tài chính thực hiện thường xuyên, tại từng cấp thực hiện thủ tục. Quyết liệt nhất là ngay sau khi ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã tổ chức gặp mặt báo chí để giới thiệu các nội dung mới để cộng đồng DN nắm rõ và giám sát cơ quan thuế, cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, dựa trên ý kiến phản ánh của DN, người dân, Bộ Tài chính cũng đã kiểm tra, rà soát, quyết liệt chỉ đạo ngành thuế, hải quan phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của người nộp thuế sẽ là thước đo quan trọng nhất, do đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với VCCI xây dựng Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế để triển khai, thực hiện ngay trong năm 2014.

                                                                                     Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 9 - 2014