Đảng bộ Bộ Tài chính:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XI

Theo mof.gov.vn

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sáng 15/1, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 và 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Đinh Đức Xương phát biểu khai mạc.
Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Đinh Đức Xương phát biểu khai mạc.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng - Ban Tổ chức Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đinh Đức Xương cùng gần 800 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đinh Đức Xương đề nghị các tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu, học tập nghiêm túc, nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các Nghị quyết của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đề nghị các cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu kỹ các nội dung được phổ biến, liên hệ với thực tiễn của đất nước và của ngành Tài chính để nhận thức rõ hơn những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại để tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong quản lý điều hành tài chính ngân sách năm 2016.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng - Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 12, 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước 2016; Quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tiếp thu ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 cũng như một số vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong các Nghị quyết được thông qua, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng./.