Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Sáng 3/8/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Vũ Hồng Hải - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp.
Thiết lập tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp

Thiết lập tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp

Thông điệp tầm nhìn được xem là một công cụ lãnh đạo hữu hiệu. Với một tầm nhìn đúng đắn, được mọi người trong tổ chức chia sẻ, lãnh đạo doanh nghiệp có thể thu phục được các thành viên trong doanh nghiệp cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa doanh nghiệp chinh phục những thành tựu đỉnh cao. Tầm nhìn được thiết lập thông qua các yếu tố: Giá trị cốt lõi, mục đích và sứ mạng của doanh nghiệp.
Nâng cao kỹ năng quản lý nhóm của nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp

Nâng cao kỹ năng quản lý nhóm của nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp

Bài viết nghiên cứu kỹ năng quản lý nhóm chính là năng lực định hướng và tạo động lực cho các thành viên trong nhóm hoặc nhân viên của công ty. Đây là loại kỹ năng quan trọng có tác động đáng kể đến phong cách làm việc của thành viên trong nhóm nói riêng và doanh nghiệp nói chung. Nhờ vậy, công việc sẽ đạt chất lượng cao và đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.
Nâng cao vai trò lãnh đạo, giám sát của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao vai trò lãnh đạo, giám sát của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao vai trò lãnh đạo, giám sát của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Đề án "Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025" vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022.