Rủi ro của các nhóm khách hàng có xu hướng giảm trong năm 2014

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Đó là nhận định của đa số các tổ chức tín dụng (TCTD) trong cuộc điều tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về xu hướng kinh doanh đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Việt Nam quý II/2014.

Rủi ro của các nhóm khách hàng có xu hướng giảm trong năm 2014
Tính chung cho cả năm 2014 so với năm 2013, khoảng 40% các TCTD dự kiến sẽ điều chỉnh giảm nhẹ mức giá cả bình quân. Nguồn: internet

Riêng rủi ro của nhóm khách hàng là TCTD khác được 49% TCTD đánh giá là ở mức “thấp” và 46% TCTD đánh giá ở mức “bình thường” trong quý I/2014, đồng thời kỳ vọng tiếp tục giảm trong năm 2014. Đặc biệt, các TCTD rất kỳ vọng vào xu hướng giảm rủi ro của nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế trong năm 2014.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, hầu hết các TCTD đánh giá tình hình kinh doanh quý I/2014 đã có những chuyển biến tích cực so với cuối năm 2013. Số TCTD đánh giá tình hình kinh doanh của họ ở thời điểm hiện tại là “tốt”, tăng từ 29% trong cuộc điều tra trước lên 53% tại cuộc điều tra này; 46,5% TCTD đánh giá là “bình thường”. Xu hướng cải thiện tiếp tục được các TCTD kỳ vọng trong quý II/2014 và cả năm 2014.

Theo đánh giá của các TCTD, các chính sách của NHNN và Chính phủ đã và đang tiếp tục tạo nhiều thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của TCTD trong quý I và cả năm 2014. Qua đó, nền kinh tế sẽ có những phục hồi nhất định thể hiện qua “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” tăng và “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được cải thiện...

Trong bối cảnh đó, hầu hết các TCTD nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tại thời điểm hiện tại ở mức “bình thường” hoặc “cao” và có chiều hướng tiếp tục cải thiện trong quý II/2014 cũng như cả năm 2014.

Đặc biệt, đa số các TCTD dự báo lãi suất huy động vốn và cho vay VND trong năm 2014 sẽ tiếp tục giảm nhẹ, mức giá bình quân sản phẩm, dịch vụ được các TCTD dự kiến tiếp tục giữ nguyên, thậm chí là giảm nhẹ trong quý I/2014, quý II/2014 và cả năm 2014 để thúc đẩy khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Tính chung cho cả năm 2014 so với năm 2013, khoảng 40% các TCTD dự kiến sẽ điều chỉnh giảm nhẹ mức giá cả bình quân, trong đó có đến 52,9% TCTD dự kiến giảm nhẹ lãi suất biên...