Rút game online khỏi diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tuy nhận được nhiều ý kiến đồng thuận nhưng qua rà soát, cơ quan soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) vẫn quyết rút loại hình kinh doanh này khỏi dự thảo khi trình Quốc hội vào chiều qua, 20/10.

Rút game online khỏi diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt
Đối với việc phát hành game online trực tuyến từ nước ngoài, hiện rất khó quản lý nguồn tiền thanh toán và mục đích thanh toán. Nguồn: internet

Nêu nguyên nhân, Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát, tổng kết, đánh giá thêm tình hình kinh doanh game online, cơ quan này thấy rằng, năm 2013, có khoảng 58 doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ này trên thị trường Việt Nam với tổng vốn điều lệ ước khoảng 1.156 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp này khoảng 7.938 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu khoảng 1.451 tỷ đồng, doanh thu trong nước 6.487 tỷ đồng. Trong tổng số 58 doanh nghiệp nói trên thì 38 doanh nghiệp lỗ hoặc chưa có lãi.

Để phòng, chống, hạn chế tác động tiêu cực từ game online, Chính phủ đã ban hành một số quy định quản lý như: địa điểm cung cấp dịch vụ game online công cộng phải cách trường học từ 200m trở lên; bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu đồng đều; bảo đảm diện tịch phòng tối thiểu và quy định không được kinh doanh từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.

Hơn thế nữa, dịch vụ game online là một loại hình dịch vụ trong ngành công nghiệp "Nội dung số" được Nhà nước khuyến khích và ưu đãi phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm theo Nghị định số 71/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công nghệ thông tin và Công nghiệp công nghệ thông tin; Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp "Nội dung số Việt Nam".

Đối với việc phát hành game online trực tuyến từ nước ngoài, hiện rất khó quản lý nguồn tiền thanh toán và mục đích thanh toán. Cá nhân có thể trả tiền để mua ứng dụng trên mạng, mua phần mềm hoặc trả tiền mua thẻ game online,... nên cơ quản quản lý Nhà nước rất khó xác định được khoản tiền thanh toán nào là tiền mua thẻ game online.

Đồng thời, do game online được phát hành trên mạng nên không thể xác định được nơi sử dụng dịch vụ (chơi trờ chơi). Ví dụ như người chơi tại Việt Nam nhưng mở thẻ tín dụng ở nước ngoài để mua thẻ game online (người nước ngoài, Việt kiều) hoặc tài khoản ở Việt Nam nhưng chơi ở nước ngoài (du học sinh, lao động làm việc tại nước ngoài...)

Tham khảo kinh nghiệm nhiều nước, Bộ Tài chính cũng nhận thấy, chưa có nước nào thu thuế TTĐB đối với game online.

Với những nguyên nhân này, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và rút nội dung thu thuế TTĐB đối với game online khỏi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB trình Quốc hội.