EVNNPC:

Sản lượng điện thương phẩm tháng 9 năm 2022 tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2021

PV.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 9 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 8,03 tỷ kWh, tăng 9,29% so với tháng 9 năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm toàn Tổng công ty đạt 64,755 tỷ kWh, tăng trưởng 5,19% so với cùng kỳ.

EVNNPC tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động trực tiếp tại hiện trường.
EVNNPC tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động trực tiếp tại hiện trường.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc. Đảm bảo cung cấp điện thực hiện phương án ứng trực phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 và các dịp nghỉ Lễ, Tết cũng như hoạt động chính trị - xã hội của các địa phương; Tập trung nhân lực, chủ động trong công tác ứng phó với các cơn bão, khắc phục hậu quả thiên tai và khắc phục sự cố lưới điện.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 9 năm 2022 đạt 8,03 tỷ kWh, tăng 9,29% so với tháng 9 năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm toàn Tổng công ty đạt 64,755 tỷ kWh, tăng trưởng 5,19% so với cùng kỳ. Trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,52% và tăng 4,78%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 29,55% và tăng 3,57%, thành phần thương nghiệp, dịch vụ chiếm 2,47% và tăng 12,81% so với cùng kỳ. Tổng công ty Điện lực miền Bắc có điện thương phẩm dẫn đầu trong toàn Tập đoàn.

Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng thực hiện là 4,33%, giảm 0,67% so với cùng kỳ 2021. Tỷ lệ  tổn thất điện năng giảm so với cùng kỳ, đặc biệt lưới điện trung hạ áp. Độ tin cậy cung cấp điện lũy kế 9 tháng,  MAIFI: 4,65 lần, SAIDI: 1363,8 phút, SAIFI: 10,48 lần

Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.909 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,78 ngày, giảm 3,22 ngày so với quy định của Tập đoàn; giảm 0,37 ngày so với cùng kỳ 2021.

Các công ty điện lực đã và đang tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ  khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, đến hết tháng 09/2022 đạt 82,66% vượt 11,26% so với chỉ tiêu Tập đoàn giao.

Đối với công tác ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) tính đến hết tháng 9/2022, có 2.210/2.265 khách hàng< 3 triệu kWh đã ký biên bản thỏa thuận chiếm tỷ lệ 97,57%; 1.302/1.380  khách hàng > 3 triệu kWh đã ký biên bản thỏa thuận chiếm tỷ lệ 94,34%.

Trong công tác đầu tư xây dựng, tháng 9/2022 Công ty đã khởi công 7 dự án theo kế hoạch tháng (bằng 116,7% so với cùng kỳ năm 2021). Lũy kế 9 tháng đã khởi công 69 dự án và bằng 109,5% cùng kỳ năm 2021; Tháng 9 đóng điện 4 dự án, lũy kế 9 tháng đã đóng điện 28/79 dự án.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 là rất nặng nề, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị cần chủ động, bám sát kế hoạch, đảm bảo công tác vận hành và quản lý đường dây an toàn, giảm thiểu sự cố. Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, cần tăng cường giám sát, kiểm tra, phúc tra những phản ánh của khách hàng, phân tích đánh giá các lỗi liên quan đến phản ánh không hài lòng của khách hàng để đề xuất xử lý theo quy định; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động trực tiếp tại hiện trường và qua hình ảnh trên ECP.

Để đảm bảo công tác đầu tư xây dựng 3 tháng cuối năm, yêu cầu các Ban Quản lý dự án và các Công ty Điện lực phải khẩn trương quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương, quyết liệt triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ như cam kết. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở công thương để sớm điều chỉnh quy hoạch và phối hợp UBND tỉnh để sớm có thỏa thuận hướng tuyến địa điểm trạm biến áp.