Sản xuất công nghiệp cả nước tiếp tục khởi sắc

Sản xuất công nghiệp cả nước trong quý I/2024 tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,98%. Cả nước có trên 36,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 332,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 258,8 nghìn lao động.

Sản xuất công nghiệp cả nước tiếp tục khởi sắc - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn