Sản xuất công nghiệp năm 2022

Tính chung cả năm 2022, giá trị ngành công nghiệp tăng 7,69% so với năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,10%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,05%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,45%; ngành khai khoáng tăng 5,19%.

Sản xuất công nghiệp năm 2022 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn