Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 5 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc lúa đông xuân ở các địa phương phía Bắc; thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và gieo trồng lúa hè thu ở các địa phương phía Nam. Tính đến ngày 15/5, cả nước đã gieo cấy được 3.075,8 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đã kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1.143,9 nghìn ha, bằng 98,9%; các địa phương phía Nam đạt 1.931,9 nghìn ha, bằng 100,3%.

Diện tích lúa đông xuân ở miền Bắc giảm so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương chuyển một phần diện tích trồng lúa sang sử dụng cho mục đích khác. Bên cạnh đó, có trên 1.100 ha đất ruộng bị bỏ hoang tại một số tỉnh do lao động nông thôn chuyển sang các ngành sản xuất phi nông nghiệp cho thu nhập cao hơn và 670 ha đất tại Bắc Ninh bị ô nhiễm nước thải sinh hoạt, không canh tác được. 

Một số địa phương có diện tích lúa đông xuân giảm mạnh: Hà Nội giảm 2,6 nghìn ha; Hưng Yên giảm 1,7 nghìn ha; Hải Dương, Nam Định, Bắc Giang và Thanh Hóa cùng giảm 1,3 nghìn ha.

Hiện nay, trà lúa đông xuân sớm ở phía Bắc đang trong giai đoạn trổ bông, chín sữa. Ước tính sơ bộ, năng suất lúa đông xuân của các địa phương phía Bắc đạt 62,3 tạ/ha, giảm 0,5 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng ước tính đạt 7,12 triệu tấn, giảm 134,5 nghìn tấn. 

Ở phía Nam, đến trung tuần tháng Năm các địa phương thu hoạch được 1.902,7 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 98,5% diện tích xuống giống và bằng 101,8% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch xong với diện tích đạt 1.539,5 nghìn ha, bằng 99%.

Năng suất lúa đông xuân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 62,6 tạ/ha, giảm 1,6 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng đạt 9,63 triệu tấn, giảm 360,9 nghìn tấn, chủ yếu do ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn từ năm trước cùng với hiện tượng mưa trái mùa liên tiếp xảy ra tại thời điểm lúa trổ bông và cho thu hoạch.

Một số địa phương có sản lượng lúa đông xuân giảm nhiều so với vụ đông xuân 2016: Đồng Tháp giảm 165,8 nghìn tấn; Long An giảm 96,5 nghìn tấn; Cần Thơ giảm 59,1 nghìn tấn; Kiên Giang giảm 50,6 nghìn tấn.

Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, các địa phương phía Nam đã gieo sạ được 1.169,3 nghìn ha lúa hè thu, bằng 114,4% cùng kỳ năm 2016, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.078,1 nghìn ha, bằng 114%.

Lúa hè thu đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống sâu bệnh, hướng dẫn người dân chăm sóc lúa đúng kỹ thuật và đảm bảo lịch thời vụ.

Tính đến giữa tháng Năm, cả nước đã gieo trồng được 607,1 nghìn ha ngô, bằng 91,3% cùng kỳ năm trước; 78,6 nghìn ha khoai lang, bằng 96,6%; 142,2 nghìn ha lạc, bằng 97,6%; 40,6 nghìn ha đậu tương, bằng 96,4%; 610,2 nghìn ha rau, đậu, bằng 103,1%.

Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm không có nhiều biến động. Đàn trâu cả nước trong tháng ước tính giảm khoảng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 1,9%; đàn gia cầm tăng 2,8%.

Chăn nuôi lợn vẫn gặp nhiều khó khăn, mặc dù cơ quan chức năng thực hiện nhiều giải pháp tăng nhu cầu tiêu thụ ở thị trường trong nước nhưng giá thịt lợn vẫn ở mức thấp, người chăn nuôi tiếp tục chịu lỗ, dẫn đến tình trạng giảm đàn, bỏ đàn.

Đàn lợn cả nước trong tháng ước tính giảm 2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến ngày 24/5/2017, cả nước không còn dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày còn ở Đắk Lắk.

Lâm nghiệp

Trong tháng Năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 20,5 nghìn ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 11,2 triệu cây, tăng 0,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 878 nghìn m3, tăng 8,1%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 77,1 nghìn ha, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 41,1 triệu cây, tăng 1,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3.782 nghìn m3, tăng 6,8%; sản lượng củi khai thác đạt 11,2 triệu ste, tăng 0,9%. 

Một số tỉnh có sản lượng gỗ khai thác 5 tháng đạt khá: Bắc Giang đạt 226 nghìn m3, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; Phú Thọ đạt 201 nghìn m3, tăng 9,5%; Thanh Hóa đạt 206 nghìn m3, tăng 13%; Nghệ An đạt 168 nghìn m3, tăng 11,1%.

Mặc dù công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện nhưng tình trạng cháy rừng vẫn xảy ra ở một số địa phương. Trong tháng Năm, cả nước có 309,5 ha rừng bị thiệt hại, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 72,4 ha; diện tích rừng bị chặt phá là 237,1 ha.

Tính chung 5 tháng đầu năm, diện tích rừng bị thiệt hại là 747 ha, giảm 66,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 228 ha, giảm 87,8%; diện tích rừng bị chặt phá là 519 ha, tăng 32,4%.

Thủy sản

Trong tháng Năm, sản lượng thuỷ sản cả nước ước tính đạt 692 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 529,5 nghìn tấn, tăng 5,8%; tôm đạt 69,2 nghìn tấn, tăng 11,1%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 380,7 nghìn tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 298,5 nghìn tấn, tăng 5%; tôm đạt 48,3 nghìn tấn, tăng 15%.

Nuôi cá tra đang vào vụ thu hoạch nên sản lượng đạt khá, giá cá tra tiếp tục có xu hướng tăng. Sản lượng cá tra tháng Năm ước tính đạt 89,9 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 34,5 nghìn tấn, tăng 0,8%; An Giang đạt 14,9 nghìn tấn, tăng 9,9%. 

Nuôi tôm nước lợ gặp nhiều thuận lợi về điều kiện thời tiết và giá cả, thị trường tiêu thụ. Sản lượng tôm sú và tôm thẻ trong tháng ước tính đạt 42,8 nghìn tấn, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bạc Liêu đạt 6 nghìn tấn, tăng 2%; Sóc Trăng đạt 3,2 nghìn tấn, tăng 21%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Năm ước tính đạt 311,3 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác biển đạt 295,3 nghìn tấn, tăng 5,4% (sản lượng cá ngừ đại dương đạt 2,1 nghìn tấn, tăng 9,1%).

Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 2.600,2 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.243,1 nghìn tấn, tăng 3,1%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.357,1 nghìn tấn, tăng 4,3% (sản lượng khai thác biển đạt 1.285,6 nghìn tấn, tăng 4,4%).