Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2 năm 2023

Tính đến trung tuần tháng 2, cả nước đã gieo cấy được 2.693,4 nghìn ha lúa đông xuân. Sản lượng thủy sản ước đạt 593,4 nghìn tấn. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước đạt 18,8 nghìn ha...

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2 năm 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn