Sắp thanh tra việc quản lý thị trường vàng, chứng khoán

Theo Pháp luật Việt Nam

Thông báo với báo giới về kết quả công tác thanh tra quý IV/2012 và kế hoạch công tác quý I/2013, hôm qua, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong quý I năm nay sẽ tập trung triển khai thanh tra 4 vấn đề lớn.

Sắp thanh tra việc quản lý thị trường vàng, chứng khoán
Một đoạn QL51 trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu

TTCP cho biết, trong quý IV đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 51; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Bình; đang hoàn thiện 12 kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo 2 cuộc thanh tra; tiếp tục tiến hành 6 cuộc thanh tra; ban hành và triển khai 8 quyết định thanh tra.

Thủ tướng đã có ý kiến đối với các kết luận thanh tra: việc chấp hành quy định của pháp luật đối với dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 51; việc chấp hành pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý đất đai tại Hà Nội; việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; công tác quản lý nhà nước trong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo, việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ năm 2006-2010; thanh tra trách nhiệm tại Quảng Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đối với Dự án mở rộng quốc lộ 51, Kết luận thanh tra cho thấy, trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng quốc lộ 51 có nhiều vi phạm như việc ký hợp đồng BOT cũng như quyết định đầu tư nhiều nội dung chưa khả thi, chưa chính xác; tư vấn thiết kế áp dụng sai cấp đường để tính chi phí thiết kế; thủ tục đấu thầu và chỉ định thầu chưa đúng; chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu sai hơn 2,7 tỷ đồng…

TTCP đã yêu cầu Bộ Gao thông Vận tải thành lập hội đồng nghiệm thu tổng thể dự án; điều chỉnh giảm thời gian thu phí Trạm T1 tương ứng với giá trị giảm hơn 8,6 tỷ đồng do áp dụng lãi không đúng quy định…

Liên quan đến vụ sai phạm trong dự án mua tàu để kinh doanh vận tải kết hợp với huấn luyện của Đại học Hàng Hải khi thanh tra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, TTCP đã đề nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải kiểm điểm cá nhân, tổ chức, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, thất thoát thì chủ động chuyển công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Về công tác thanh tra năm 2013, theo Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh, sẽ tập trung 4 vấn đề lớn. Cụ thể, sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra. Nội dung thanh tra trọng tâm vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý thị trường vàng, chứng khoán; quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; xuất, nhập khẩu; quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước….

Trước mắt, trong quý I/2013, TTCP sẽ triển khai thanh tra việc quản lý thị trường vàng và chứng khoán.

Cũng trong năm 2013, TTCP sẽ tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết trên 85% vụ việc mới phát sinh.