Hoàn thiện thể chế đảm bảo mục tiêu chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia Rà soát, hoàn thiện thể chế và các văn bản liên quan là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo môi trường pháp lý với đầy đủ các căn cứ pháp luật để thực hiện các mục tiêu chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia.

Hoàn thiện thể chế đảm bảo mục tiêu chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia

Rà soát, hoàn thiện thể chế và các văn bản liên quan là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo môi trường pháp lý với đầy đủ các căn cứ pháp luật để thực hiện các mục tiêu chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia.

Giải bài toán nguồn lực tài chính để hiện thực mục tiêu giảm thải carbon

Giải bài toán nguồn lực tài chính để hiện thực mục tiêu giảm thải carbon

Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện một thách thức kép là giảm lượng khí thải carbon xuống mức 0 vào năm 2050, đồng thời đạt được vị thế nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. Tăng trưởng kinh tế dài hạn, có khả năng chống chịu và giảm phát thải đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn.
Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra nhiệm vụ: “...đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng... Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng... phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng để không dám tham nhũng”.
Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến hệ thống quản lý, đổi mới công nghệ để từ đó nâng cao năng suất chất lượng.
Nâng cao kỹ năng quản lý nhóm của nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp

Nâng cao kỹ năng quản lý nhóm của nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp

Bài viết nghiên cứu kỹ năng quản lý nhóm chính là năng lực định hướng và tạo động lực cho các thành viên trong nhóm hoặc nhân viên của công ty. Đây là loại kỹ năng quan trọng có tác động đáng kể đến phong cách làm việc của thành viên trong nhóm nói riêng và doanh nghiệp nói chung. Nhờ vậy, công việc sẽ đạt chất lượng cao và đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.
Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức nào đối với Việt Nam?

Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức nào đối với Việt Nam?

Đại hội Đảng lần thứ XIII coi nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một trong những giải pháp quan trọng để hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Bài viết nhận diện một số cơ hội, thách thực đặt ra đối với Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi sang KTTH.
Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã xuất hiện những dấu hiệu đáng quan ngại. Đà tăng trưởng suy giảm rõ rệt. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm giảm nhu cầu ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bối cảnh nhiều thách thức yêu cầu doanh nghiệp tái định vị chính mình để nắm bắt cơ hội.