Sẽ sung công những khoản lợi nhuận bất hợp pháp

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Sẽ sung công những khoản lợi nhuận bất hợp pháp
Thông tư 149/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định số lợi bất hợp pháp từ vi phạm hành chính để sung vào NSNN theo quy định tại Điều 37 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 4 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn việc xử lý số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào NSNN.

Theo quy định, việc xác định số lợi bất hợp pháp do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện và ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính đến thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính gồm tiền, giấy tờ có giá, tài sản và vật có giá. Đối với số lợi bất hợp pháp bằng tiền, căn cứ để xác định là số lượng hàng hóa, dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định nhân với đơn giá. Trường hợp không xác định được số lượng, khối lượng, đơn giá, số lợi bất hợp pháp thu được là số tiền tổ chức, cá nhân thu được.

Giấy tờ có giá thu được từ hành vi vi phạm hành chính bao gồm: trái phiếu, hối phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, séc, công trái, chứng khoán theo quy định và các giấy tờ có giá khác theo quy định của Luật chuyên ngành.

Trường hợp tài sản hoặc vật có giá không phải hàng cấm, hàng lậu, hàng giả đã được chuyển nhượng, tiêu thụ hoặc tiêu hủy trước thời điểm ra quyết định xử lý, số lợi bất hợp pháp được xác định bằng tiền tương đương giá trị thị trường của tài sản, vật có giá cùng loại hoặc xác định theo giá trị sổ sách của tài sản, vật có giá (nếu không có giá trị thị trường) hoặc xác định bằng giá trị tiền của tài sản, vật có giá ghi trên tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu (nếu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) sau khi trừ chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa.

Trường hợp tài sản hoặc vật có giá là hàng cấm, hàng lậu, hàng giả đã được chuyển nhượng hoặc tiêu thụ trước thời điểm người có thẩm quyền ra quyết định xử lý, số lợi bất hợp pháp được xác định là tổng số tiền mà tổ chức, cá nhân nhận được khi thực hiện chuyển nhượng.

Việc xử lý số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm hành chính là tiền, giấy tờ có giá, tài sản và vật có giá tại Thông tư này để sung vào NSNN được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014.