Sẽ xây dựng 141 văn bản về thuế, hải quan, ngân sách

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) Đặng Công Khôi cho biết, dự kiến số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính trong năm 2013 sẽ vào khoảng 141 văn bản, trong đó có 115 thông tư và 26 thông tư liên tịch.

 Sẽ xây dựng 141 văn bản về thuế, hải quan, ngân sách
Ngành Thuế là một trong những đơn vị đi đầu trong tuyên truyền, phổ biến và đối thoại chính sách với doanh nghiệp

Theo đó, nội dung chủ yếu của các văn bản pháp luật này thuộc về lĩnh vực ngân sách, thuế, hải quan, chứng khoán, doanh nghiệp, dự trữ nhà nước, hành chính sự nghiệp ... Trong đó có những văn bản nhằm thực hiện, triển khai Nghị quyết 01/CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống cơ quan pháp chế của ngành Tài chính là: Tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản và tiếp thu, giải trình các ý kiến phản biện xã hội, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh.

Bên cạnh đó, nâng cao quy trình tự kiểm tra văn bản QPPL do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản do Thủ trưởng đơn vị ký ban hành theo từng chuyên đề cụ thể có quy định hành chính, thủ tục hành chính, đặc biệt là những quy định hành chính, thủ tục hành chính có liên quan người dân và doanh nghiệp.

Phấn đấu tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản do Thủ trưởng đơn vị ký ban hành; kiểm tra 78-80% văn bản do Bộ, ngành, địa phương ban hành có nội dung quy định về lĩnh vực tài chính.

Phó Vụ trưởng Đặng Công Khôi cũng cho biết, về phía Bộ Tài chính sẽ nâng cao chất lượng trang thông tin pháp luật (địa chỉ: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal//ilfv_vn), trên cơ sở rà soát, hoàn thiện các nội dung nhằm huy động sự tham gia đóng góp của các tổ chức và cá nhân để phục vụ tốt hơn cho công tác pháp chế tài chính.

Duy trì và phát triển hơn nữa hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua chuyên mục hỏi đáp pháp luật trên báo, website của Bộ Tài chính và các Tổng cục nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành. Tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp về các chính sách thuế, hải quan và bảo hiểm.

Trong năm 2012, Bộ Tài chính đã xây dựng trình Quốc hội thông qua 4 dự án Luật và 1 Nghị quyết của Quốc hội là Luật giá, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế Thu nhập cá nhân và Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân...

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành 230 Thông tư và Thông tư liên tịch, 3.313 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổ chức kiểm tra đối với 131 thông tư trên tổng số 230 thông tư của Bộ Tài chính, đạt tỷ lệ 56,96%, qua đó đã phát hiện 13 văn bản chưa phù hợp về kỹ thuật soạn thảo như: sai sót chính tả, hình thức, trích dẫn văn bản hết hiệu lực thi hành...