Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2013

Theo Thống kê Hải quan

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 (từ 01/02 đến 15/02) đạt 5,27 tỷ USD, giảm 57,5% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1/2013. Nguyên nhân chủ yếu của việc giảm mạnh này do số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 kéo dài.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 02/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2013 đạt 27,42 tỷ USD, tăng mạnh 20% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó, xuất khẩu đạt 14,4 tỷ USD, tăng 29,1% và nhập khẩu là hơn 13 tỷ USD, tăng 11,3%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính đến hết ngày 15/02/2013 thặng dư 1,39 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2013 đạt 2,94 tỷ USD, giảm 54,7% so với 15 ngày cuối tháng 01/2013.

Trong nửa đầu tháng 02/2013, tất cả các nhóm hàng xuất khẩu chính đều có kim ngạch giảm mạnh so với nửa cuối tháng 01/2013. Một số nhóm hàng có mức giảm kim ngạch nhiều nhất là hàng dệt may giảm 397 triệu USD; giày dép giảm 336 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện giảm 286 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 278 triệu USD; phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 184 triệu USD; cà phê giảm 184 triệu USD; …

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2013-15/02/2013 và so với cùng kỳ năm 2012

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/2/2013

So với cùng kỳ năm 2012

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng (%)

Tổng kim ngạch

14.404

3.248

29,1

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

8.343

2.071

33,0

1

Hàng dệt. may

2.104

556

35,9

2

Điện thoại các loại và linh kiện

1.942

727

59,9

3

Máy vi tính. sản phẩm điện tử và linh kiện

1.098

399

57,1

4

Giày dép các loại

958

185

23,9

5

Dầu thô

924

125

15,7

6

Phương tiện vận tải và phụ tùng:

689

205

42,3

7

Hàng thủy sản

617

77

14,3

8

Gỗ và sản phẩm gỗ

598

178

42,3

9

Máy móc. thiết bị. dụng cụ phụ tùng khác

578

65

12,8

10

Cà phê

523

71

15,7

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 1,69 tỷ USD, giảm 54,6% so với 15 ngày cuối tháng 01/2013, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2013 lên 8,34 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 57,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2013 đạt gần 2,33 tỷ USD, giảm 60,7% so với 15 ngày cuối tháng 01/2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 02/2013 giảm 3,59 tỷ USD so với nửa cuối tháng 01/2013. Trong đó, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 452 triệu USD, máy vi tính & sản phẩm điện tử giảm 446 triệu USD, phương tiện vận tải khác & phụ tùng giảm 256 triệu USD; vải giảm 236 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện giảm 212 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu giảm 207 triệu USD; sắt thép giảm 184 triệu USD; …

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2013-15/02/2013 và so với cùng kỳ năm 2012

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/2/2013

So với cùng kỳ năm 2012

Kim ngạch tăng/giảm

Tốc độ tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch

13.015

1.321

11,3

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

6.971

1.021

17,2

1

Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác

1.777

98

5,8

2

Máy vi tính. sản phẩm điện tử và linh kiện

1.765

502

39,8

3

Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

311

231

287,5

4

Vải các loại

724

104

16,8

5

Điện thoại các loại và linh kiện

807

364

82,2

6

Chất dẻo nguyên liệu

579

55

10,5

7

Sắt thép các loại:

671

-24

-3,4

8

Nguyên phụ liệu dệt. may. da. giày

314

42

15,3

9

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

257

40

18,6

10

Kim loại thường khác:

305

48

18,5

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 1,18 tỷ USD, giảm 61,6% so với 15 ngày cuối tháng 01/2013, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2013 lên 6,97 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 53,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.