Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/02/2014 đến ngày 28/02/2014

Theo customs.gov.vn

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2 năm 2014 (từ 16/02 đến 28/02) đạt gần 11,17 tỷ USD, tăng 31,0% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 2/2014.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 2 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tháng 2/2014 lên hơn 19,63 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng 01/2014; trong đó xuất khẩu đạt hơn 9,54 tỷ USD, giảm 16,7% và nhập khẩu là hơn 10,09 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7%.

Trong kỳ 2 tháng 2/2014 cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang trạng thái thặng dư hơn 666 triệu USD, tương đương với 11,3% kim ngạch xuất khẩu của kỳ 2 tháng 2/2014, đưa cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 2/2014 thâm hụt gần 550 triệu USD. Với kết quả trong tháng 2/2014 cán cân thương mại hàng hóa trong 2 tháng đầu năm đạt mức thặng dư gần 1,31 tỷ USD, chiếm 6,1% kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2014.
 
Về xuất khẩu

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2014 đạt gần 5,92 tỷ USD, tăng 61,7% (tương ứng tăng gần 2,26 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 02/2014.

Trong kỳ 2 tháng 2/2014 hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều có kim ngạch tăng, trong đó đóng góp phần nhiều nhất vào tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 2/2014 là các nhóm hàng sau đây: hàng dệt, may tăng 368 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 365 triệu USD; dầu thô tăng 198 triệu USD; hàng thủy sản tăng 131 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 121 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 118 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng  khác tăng 117 triệu USD; ....

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 2/2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 21,35 tỷ USD, tăng 13,8% so với tháng 2 tháng/2013, tương đương tăng hơn 2,59  tỷ USD về số tuyệt đối.
 
Biểu đồ 1: Kim ngạch 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất 2 tháng/2013 và 2 tháng/2014Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/02/2014 đến ngày 28/02/2014 - Ảnh 1
 
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 2/2014 đạt hơn 3,56 tỷ USD, tăng 53,2% (tương ứng tăng gần 1,24 tỷ USD) sovới kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2014 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 13,28 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 62,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2014 đạt gần 5,25 tỷ USD, tăng 7,9% (tương ứng tăng gần 385 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước.
Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 2/2014 bao gồm: xăng dầu các loại tăng 190 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 67 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 39 triệu USD; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 27 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 26 triệu USD; ... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: vải các loại giảm 55 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 47 triệu USD; sắt thép các loại giảm 25 triệu USD;....

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 2/2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 20,04  tỷ USD, tăng 12,6% (tương ứng tăng hơn 2,24 tỷ USD về số tuyệt đối) so với tháng 2 tháng /2013.

Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 2 tháng/2013 và 2 tháng/2014Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/02/2014 đến ngày 28/02/2014 - Ảnh 2
Nguồn: Tổng cục Hải quan
 
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 3,03 tỷ USD, tăng 4,4% so với kỳ 1 tháng 2/2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này 2 tháng đầu năm 2014 lên hơn 11,5 tỷ USD, tăng 14,6% (tương ứng tăng  gần 1,47 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 57,4% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2014
 
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/02/2014 đến ngày 28/02/2014 - Ảnh 3