Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/3/2013 đến ngày 31/3/2013

Theo Thống kê Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3 năm 2013 (từ 16/3 đến 31/3) đạt hơn 11 tỷ USD, giảm 5,2% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2013.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 3 đã đưa tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước tháng 3/2013 lên 22,6 tỷ USD, tăng mạnh 57,1% so với tháng trước; trong đó xuất khẩu đạt 11,03 tỷ USD, tăng 54,3% và nhập khẩu là 11,57 tỷ USD, tăng 59,9%.

Với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 3/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam bị thâm hụt với mức khá cao là 460 triệu USD, tương đương với 8,7% kim ngạch xuất khẩu của kỳ 2 tháng 3/2013.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2013 đạt 5,28 tỷ USD, giảm 8,1%% (tương ứng giảm 462 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 3/2013.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 3/2013  giảm mạnh ở các  nhóm hàng sau đây: đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 236 triệu USD, dầu thô giảm 142 triệu USD (tương đương giảm 169 nghìn tấn), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 65 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện giảm 64 triệu USD, cà phê giảm 49 triệu USD (tương đương giảm 24,4 nghìn tấn), …

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng lại tăng nhẹ như: giày dép tăng 40 triệu USD, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 31 triệu USD,…

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 3/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 29,76 tỷ USD, tăng 19,8% so với 3 tháng năm 2012, tương đương tăng 4,9 tỷ USD về số tuyệt đối.

Biểu đồ 1: 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong quý I/2013

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/3/2013 đến ngày 31/3/2013 - Ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,13 tỷ USD, giảm nhẹ 1,7% so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2013 của nhóm các doanh nghiệp này lên 17,25 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 57,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2013 đạt 5,74 tỷ USD, giảm nhẹ 2,4 % (tương ứng giảm 141 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước.

Các nhóm hàng có kim ngạch giảm nhiều nhất trong nửa cuối tháng 3/2013 bao gồm các mặt hàng sau: đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 145 triệu USD, thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 61 triệu USD, đậu tương giảm 47 triệu, ngô giảm 34 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu giảm 38 triệu USD, …

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng khác lại có kim ngạch nhập khẩu tăng  mạnh trong nửa cuối tháng 3 như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 216 triệu USD, phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 176 triệu USD, dầu thô tăng 80 triệu USD,…

Như vậy, tính từ đầu năm  đến hết kỳ 2 tháng 3/2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 29,49 tỷ USD, tăng 17,7% so với kết quả thực hiện của 3 tháng/2012, tương ứng tăng 4,4 tỷ USD về số tuyệt đối .

Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 3 tháng/2013 và 3 tháng/2012

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/3/2013 đến ngày 31/3/2013 - Ảnh 2

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,04 tỷ USD, giảm 3,3% so với kỳ 1 tháng 3/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này quý I năm 2013 lên 16,06 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 54,5% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

BẢNG 1: TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 3/2013

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19511/image006.gif