Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng năm 2023: Uớc tính xuất siêu 6,35 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng năm 2023: Uớc tính xuất siêu 6,35 tỷ USD

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (xuất siêu 2,35 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,04 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,39 tỷ USD.
Hải quan Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023

Hải quan Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023

Năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh vinh dự là một trong số ít những cục hải quan tỉnh, thành phố có số thu vượt dự toán ở mức cao (63,6%). Kết quả trên đã góp phần tích cực cùng ngành Hải quan cán đích chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, đồng thời là động lực để Cục Hải quan Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu NSNN năm 2023.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 15,5%.
Cần coi trọng phòng vệ thương mại

Cần coi trọng phòng vệ thương mại

Định hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ về kinh tế đã giúp hoạt động xuất khẩu trở thành điểm sáng của nền kinh tế thời gian vừa qua. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu càng cao, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng càng phải chú trọng đến các biện pháp phòng vệ thương mại.
Xuất nhập khẩu đón tín hiệu vui

Xuất nhập khẩu đón tín hiệu vui

Xuất siêu trở lại; tốc độ sụt giảm xuất khẩu đã cải thiện; một số dự án xuất khẩu lớn được triển khai… là những tín hiệu vui cho tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa những tháng cuối năm.