Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 3/2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 04/2020

Giá cả một số mặt hàng chủ yếu tháng 3/2020

1. Lúa gạo

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 3/2020 - Ảnh 1

- Tại miền Bắc: Giá thóc, gạo tẻ thường tháng 3/2020 tăng cao hơn so với tháng 2/2020. Cụ thể, thóc tẻ thường tháng 3 dao động phổ biến ở mức 7.500 - 8.000 đồng/kg; gạo tẻ thường/gạo 5% tấm dao động phổ biến ở mức 11.000 – 14.800 đồng/kg, tăng 800 đồng so với tháng 2/2020.

- Tại miền Nam: Giá thóc tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại thường tháng 3/2020 dao động phổ biến 5.100 - 6.450 đồng/kg, tăng 450 - 575 đồng/kg so với tháng 2/2020; Gạo tẻ thường/gạo 5% tấm không bao bì giao tại mạn tàu tháng 3 dao động từ 8.250 - 9.000 đồng/kg, tăng 650 - 930 đồng/kg so với tháng 2/2020.

2. Thực phẩm tươi sống

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 3/2020 - Ảnh 2

Tháng 3/2020, ngoại trừ giá các mặt hàng thịt lợn hơi tăng từ 3.000 – 6.000 đồng/kg, thị lợn mông sấn tăng 20.000 đồng/kg và thịt gà giảm từ 10.000 – 15.000 đồng/kg so với tháng 2/2020, các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác duy trì ở mức giá bán ổn định so với tháng 2/2020. Diễn biến giá cả thực phẩm tươi sống chi tiết tại Bảng 2.

3. Phân bón Urê

Giá phân bón Urê trong nước tháng 3/2020 ổn định so với tháng 2/2020. Cụ thể, tại miền Bắc, phổ biến ở mức từ 8.000 - 8.600 đồng/kg; tại miền Nam, phổ biến từ 7.900 - 8.500 đồng/kg.

4. Nguyên vật liệu xây dựng

- Giá bán lẻ xi măng tháng 03/2020 ổn định so với tháng 2/2020. Cụ thể, tại miền Bắc, xi măng PCB30 trung bình khoảng 1,2 triệu đồng/tấn đến 1,250 triệu đồng/tấn; xi măng PCB40 trung bình khoảng 1,240 triệu đồng/tấn đến 1,290 triệu đồng/tấn. Tại miền Nam giá xi măng PCB40 trung bình khoảng 1,390 - 1,450 triệu đồng/tấn.

- Giá bán lẻ thép xây dựng phổ biến trên thị trường tháng 3 cơ bản ổn định so với tháng 2/2020. Cụ thể, trong tháng 3 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung phổ biến ở mức 10.200 - 13.000 đồng/kg; tại các tỉnh miền Nam ở mức 11.000 - 13.200 đồng/kg.

5. Khí hóa lỏng – LPG

Giá bán lẻ khí hóa lỏng – LPG trong tháng 3/2020 tại miền Bắc phổ biến ở mức 288.000 đồng/bình 12kg, giảm 30.000 đồng/kg so với tháng 2/2020; tại miền Nam phổ biến ở mức 348.000 đồng/bình 12kg, giảm 20.000 đồng/kg so với tháng 2/2020.