Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 3/2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 04/2020

Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 3/2020

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 3/2020 - Ảnh 1

Tháng 3/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 12 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động được 9.721 tỷ đồng, giảm 29% so với tháng 2/2020. Lãi suất trúng thầu cho các kỳ hạn như sau: 7 năm trong khoảng từ 1,9% - 2%/năm; 10 năm là 2,18%/năm; 15 năm trong khoảng từ 2,51 - 2,53%; 20 năm trong khoảng từ 2,98% - 3%/năm; 30 năm trong khoảng từ 3% - 3,25%.

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 3/2020 - Ảnh 2

Tháng 3/2020, trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 1,5 tỷ trái phiếu, tương đương với hơn 183.792 tỷ đồng, tăng 46,96% về giá trị so với tháng 2/2020. Vùng lợi suất cho các kỳ hạn như sau: 1 năm trong khoảng 1,2% - 2,4%, 5 năm trong khoảng 1,6% -2,8%, 15 năm trong khoảng 2,15% - 4,1%, 20 năm trong khoảng 2,6% - 3,6%, 30 năm trong khoảng 3% - 5,2%.