So sánh giá vàng chiều 02/02/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                   Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1214.08

1214.58


0.5

(USD/oz)


3311

2

SJC

3752

3768

16

457

3

BTMC

3484

3529

(thấp nhất)

45

218

(nhỏ nhất)

4

AAA

3740

3770

30

459

5

Thần tài SBJ

3750

3770

20

459

6

Eximbank

3752

3772

(cao nhất)

20

461

(lớn nhất)

7

Phú Quý

3748

3768

20

457

8

PNJ

3735

3765

30

454

So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày 02/02/2017, giá vàng các thương hiệu chiều ngày 02/02/2017 có xu hướng tăng mạnh. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 230.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 480.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 320.000 → 500.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 02/02/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,84 (+0,23)

35,29 (+0,23)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng ngày 02/02/2017.

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,214.08 (tăng)

1,214.58 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,10 (+0,05)

33,11 (+0,05)

2,18

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm ngày 02/2/2017 giá vàng thế giới tăng 50.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày 02/2/2017.