So sánh giá vàng chiều 02/06/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1261.97

 1262.47


0.5

(USD/oz)


3459

2

SJC

3630

3635

5

176

3

BTMC

3449

3494 (thấp nhất)

45

35 (nhỏ nhất)

4

AAA

3625

3640 (cao nhất)

15

181 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3629

3639

10

180

6

Eximbank

3630

3637

7

178

7

Phú Quý

3628

3635

7

176

8

PNJ

3630

3635

5

176

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (02/6/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (02/6/2017) có xu hướng giảm, chỉ có Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 10.000 - 30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 02/6/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,49 (+0,05)

34,94 (+0,05)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (02/6/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,261.97 (giảm)

 1,262.47 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

34,58 (-0,02)

34,59 (-0,02)

0,35

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (02/6/2017) giá vàng thế giới giảm 20.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (02/6/2017).