So sánh giá vàng chiều 05/03/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm:15hchiều                                            Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua - Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1325,76

 1326,27


0.5

(USD/oz)


3641

2

SJC

3676

3682

6

41

3

BTMC

3671

3716

(lớn nhất)

45

75 (cao nhất)

4

AAA

3675

3690

15

49

5

Thần tài SBJ

3672

3682

(nhỏ nhất)

10

41 (thấp nhất)

6

Eximbank

3676

3687

11

46

7

So sánh giá vàng chiều 05/03/2018 - Ảnh 1Phú Quý

3675

3683

8

42

8

PNJ

3676

3689

13

48

9

SJC Sài Gòn

3669

3687

18

46

So với giá vàng thời điểm 15h chiều nay (5/3/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (2/3/2018) có xu hướng tăng, giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long, SJC, AAA đi ngang. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 05/3/2018

Thời điểm: 15h chiều                                                     Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3671 (+0,00)

3716 (+0,00)

450

* Mức giá ổn định của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng ngày hôm qua (5/3/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN - thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1325,76 (tăng)

 1326,27 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

3641 (+0,01)

3641 (+0,01)

0,55

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm15h chiều hôm nay (2/3/2018) giá vàng thế giới tăng so với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày 5/3/2018.