So sánh giá vàng chiều 06/02/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                    Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1222.66

1223.16


0.5

(USD/oz)






3332

2

SJC

3632

3678

46

346

3

BTMC

3450

3505

(thấp nhất)

55

173

(nhỏ nhất)

4

AAA

3630

3678

48

346

5

Thần tài SBJ

3625

3680

(cao nhất)

55

348

(lớn nhất)

6

Eximbank

3630

3678

48

346

7

Phú Quý

3630

3680

(cao nhất)

50

348

(lớn nhất)

8

PNJ

3625

3680

(cao nhất)

55

348

(lớn nhất)

So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày 06/02/2017, giá vàng các thương hiệu chiều ngày 06/02/2017 có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 250.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 520.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 550.000 → 600.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 06/02/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,50 (-0,25)

35,05 (-0,25)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng ngày 06/02/2017.

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,222.66 (tăng)

1,223.16 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,31 (-0,08)

33,32 (-0,08)

1,73

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều ngày 06/2/2017 giá vàng thế giới tăng 80.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày 06/2/2017.