So sánh giá vàng chiều 07/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1096.50

1097.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


2979

2

SJC

3289

3297

8

318

3

BMC

3037

3082

(thấp nhất)

45

103

(nhỏ nhất)

4

AAA

3283

3300

(cao nhất)

17

321

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3288

3298

10

319

6

Eximbank

3291

3298

7

319

7

Phú Quý

3287

3298

11

319

8

PNJ

3286

3298

12

319

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (07/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay có xu hướng tăng. Giá Vàng Rồng Thăng Long tăng 100.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 60.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 70.000 – 90.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 07/01/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,37(+0,09)

30,82(+0,09)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay(07/01/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz


1,096.50
(tăng)


1,097.00
(tăng)

Triệu đồng/lượng*

29,78 (+0,07)

29,79 (+0,07)

1,13 (+0,04)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (07/01/2016), giá vàng thế giới tăng 70.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng (07/01/2016).