So sánh giá vàng chiều 07/07/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1221.81

 1222.31


0.5

(USD/oz)


3354

2

SJC

3617

3623

6

269

3

BTMC

3406

3451

(thấp nhất)

45

97 (nhỏ nhất)

4

AAA

3613

3627

(cao nhất)

14

273 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3616

3626

10

272

6

Eximbank

3617

3626

9

272

7

Phú Quý

3617

3624

7

270

8

PNJ

3616

3624

8

270

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (7/7/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (7/7/2017) có xu hướng đi ngang tăng, duy chỉ có giá vàng Sacombank giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 30.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và tăng trong khoảng từ 10.000 → 30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 07/7/2017

Thời điểm: 15h chiều                                               Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,06(+0,03)

34,51(+0,03)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (7/7/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,221.81 (tăng)

 1,222.31 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

33,53 (+0,01)

33,54 (+0,01)

0,97

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (7/7/2017) giá vàng thế giới tăng 10.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (07/7/2017).