So sánh giá vàng chiều 09/06/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1274.42

 1274.92


0.5 (USD/oz)






3489

2

SJC

3635

3641

6

152

3

BTMC

3478

3523 (thấp nhất)

45

34 (nhỏ nhất)

4

AAA

3630

3645 (cao nhất)

15

156 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3635

3645

10

156

6

Eximbank

3634

3641

7

152

7

Phú Quý

3635

3642

7

153

8

PNJ

3634

3642

8

153

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (09/6/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (09/6/2017) có xu hướng giảm.  Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 40.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 70.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 50.000 - 90.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 09/6/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,78 (-0,04)

35,23 (-0,04)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay(09/6/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,274.42 (giảm)

 1,274.92 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

34,88 (-0,25)

34,89 (-0,25)

0,34

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (09/6/2017) giá vàng thế giới giảm 250.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (09/6/2017).