So sánh giá vàng chiều 1/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                    Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1244.46

1244.96


0.5

(USD/oz)


3425

2

SJC

3678

3683

5

258

3

BTMC

3428

3473

(thấp nhất)

45

48

(nhỏ nhất)

4

AAA

3670

3690

(cao nhất)

20

265

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3670

3685

15

260

6

Eximbank

3674

3686

12

261

7

Phú Quý

3677

3684

7

259

8

PNJ

3675

3686

11

261

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (01/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (01/3/2017) có xu hướng tăng. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 40.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 30.000→ 60.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 01/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,28 (+0,05)

34,73 (+0,05)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (01/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1244.46 (giảm)

1,244.96 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

34,24 (-0,25)

34,25 (-0,25)

0,48

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (01/3/2017) giá vàng thế giới giảm 250.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (01/3/2017).