So sánh giá vàng chiều 10/05/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                           Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1312.3

1312.8


0.5 (USD/oz)


36.07

2

SJC

3662

3668 (thấp nhất)

6

61 (thấp nhất)

3

BTMC

3637

3682 (cao nhất)

45

75 (cao nhất)

4

AAA

3660

3675

15

68

5

Thần tài SBJ

3660

3670

10

63

6

Eximbank

3662

3670

8

63

7

Phú Quý

3661

3669

8

62

8

PNJ

3656

3674

18

67

9

SJC Sài Gòn

3656

3674

18

67

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (10/5/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (10/5/2018) nhìn chung có xu hướng giả. Giá vàng rồng Thăng Long giảm 20.000 đồng/lượng xuống mức 36,37 – 36,82 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 30.000 đồng/lượng xuống mức giao dịch 36,62 – 36,68 triệu đồng/lượng. Thương hiệu vàng AAA giữ nguyên mức giao dịch so với thời điểm 9h sáng.

Thông tin giá vàng ngày 10/5/2018

Thời điểm: 15h chiều                                                    Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,37 (-0,02)

36,82 (-0,02)

450

* Mức giá của Vàng Rồng Thăng Long giảm so với thời điểm 9h sáng hôm nay (10/5/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1312.3

1312.8

 

Triệu đồng/lượng*

36,06 (-0,06)

36,07 (-0,06)

0,75

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (10/5/2018) giá vàng thế giới bán ra giảm so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (10/5/2018).