So sánh giá vàng chiều 13/07/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1342.21

1342.71

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


36,12

2

SJC

3678

3693

15

81

3

BTMC

3581

3626

(thấp nhất)

45

14

(nhỏ nhất)

4

AAA

3660

3700

(cao nhất)

40

88

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3677

3697

20

85

6

Eximbank

KHÔNG CÓ GIÁ

KHÔNG CÓ GIÁ

#VALUE!

#VALUE!

7

Phú Quý

3675

3695

20

83

8

PNJ

3675

3695

20

83

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (13/07/2016): Giá vàng các thương hiệu chiều nay (13/07/2016) có xu hướng tăng mạnh. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 150.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 230.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu tăng trong khoảng 200.000 – 250.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 13/07/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,81 (+0,15)

36,26 (+0,15)

450

* Mức tăng giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (13/07/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1342.21

1342.71


Triệu đồng/lượng*

36,11 (-0,32)

36,12 (-0,32)

0,14 (+0,02)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (13/07/2016), giá vàng thế giới giảm 320.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (13/07/2016).