So sánh giá vàng chiều 2/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                  Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1245.84

1246.34


0.5

(USD/oz)


3432

2

SJC

3680

3685

5

253

3

BTMC

3433

3478

(thấp nhất)

45

46

(nhỏ nhất)

4

AAA

3675

3695

(cao nhất)

20

263

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3678

3690

12

258

6

Eximbank

3677

3687

10

255

7

Phú Quý

3679

3685

6

253

8

PNJ

3680

3685

5

253

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (02/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (02/3/2017) có xu hướng đi ngang và giảm, chỉ có giá vàng AAA tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng Rồng Thăng Long giữ nguyên không đổi. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 30.000 → 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 02/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,33 (+0,00)

34,78 (+0,00)

450

* Mức giá không đổi của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (02/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,245.84 (tăng)

1,246.34 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

34,31 (+0,02)

34,32 (+0,02)

0,46 (-0,02)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (02/3/2017) giá vàng thế giới tăng 20.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (02/3/2017).