So sánh giá vàng chiều 22/03/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1330.53

1331.03


0.5

(USD/oz)


36.57

2

SJC

3668

3674

(nhỏ nhất)

6

17 (thấp nhất)

3

BTMC

3652

3697

(lớn nhất)

45

40 (cao nhất)

4

AAA

3663

3680

17

23

5

Thần tài SBJ

3665

3675

10

18

6

Eximbank

3667

3673

6

16

7

Phú Quý

3667

3675

8

18

8

PNJ

3664

3674

10

17

9

SJC Sài Gòn

3661

3679

18

22

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (22/3/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (22/3/2018) có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 210.000 đồng/lượng và SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng AAA và các thương hiệu còn lại giảm 10.000 -30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 22/3/2018

Thời điểm: 15h chiều                                                    Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3652 (-0,21)

3697 (-0,21)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Longso với thời điểm 9h sáng hôm nay (7/3/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1330.53 (ổn định)

 1331.03 (ổn định)

 

Triệu đồng/lượng*

36.56 (+0,07)

36.57 (+0,07)

0,54

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (16/3/2018) giá vàng thế giới tăng so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (16/3/2018).