So sánh giá vàng chiều 22/5/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1254.68

 1255.18


0.5 (USD/oz)


3437

2

SJC

3649

3655

6

218

3

BTMC

3438

3483 (thấp nhất)

45

46 (nhỏ nhất)

4

AAA

3645

3660 (cao nhất)

15

223 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3648

3658

10

221

6

Eximbank

3649

3657

8

220

7

Phú Quý

3649

3656

7

219

8

PNJ

3648

3656

8

219

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (22/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (22/5/2017) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 30.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 10.000 - 30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 22/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,38 (-0,03)

34,83 (-0,03)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (22/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,254.68 (giảm)

 1,255.18 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

34,36 (+0,03)

34,37 (+0,03)

0,46

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (22/5/2017) giá vàng thế giới tăng 30.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (22/5/2017).