So sánh giá vàng chiều 23/5/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1260

 1261


0.5

(USD/oz)


3451

2

SJC

3647

3652

5

201

3

BTMC

3438

3483

(thấp nhất)

45

32 (nhỏ nhất)

4

AAA

3645

3660

(cao nhất)

15

209

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3646

3656

10

205

6

Eximbank

3646

3653

7

202

7

Phú Quý

3647

3654

7

203

8

PNJ

3647

3656

9

205

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (23/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (23/5/2017) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 110.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000-90.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 23/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,38 (-0,11)

34,83 (-0,11)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (23/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,260 (giảm)

 1,261 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

34,50 (-0,06)

34,51 (-0,06)

0,32

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (23/5/2017) giá vàng thế giới giảm 60.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (23/5/2017).