So sánh giá vàng chiều 26/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1116.50

1117.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


30,09

2

SJC

3284

3288

5

279

3

BTMC

3052

3097

(thấp nhất)

45

88

(nhỏ nhất)

4

AAA

3275

3290

(cao nhất)

15

281

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3280

3288

9

279

6

Eximbank

3284

3290

6

281

7

Phú Quý

3283

3289

7

280

8

PNJ

3280

3288

8

279

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (26/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (26/01/2016) có xu hướng tăng và đi ngang. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu AAA, Thần tài SBJ và PNJ đi ngang.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 26/01/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,52 (+0,05)

30,97 (+0,05)

450

* Mức tăng giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (26/01/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1116.50 (tăng)

1117.00 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

30,51(+0,58)

30,52 (+0,58)

0,88 (-0,15)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (26/01/2016), giá vàng thế giới tăng 580.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (26/01/2016).