So sánh giá vàng chiều 27/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1117.50

1118.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


3002

2

SJC

3285

3290

5

288

3

BTMC

3037

3082

(thấp nhất)

45

80

(nhỏ nhất)

4

AAA

3280

3295

(cao nhất)

15

293

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3285

3290

5

288

6

Eximbank

3285

3290

5

288

7

Phú Quý

3285

3291

6

289

8

PNJ

3286

3293

7

291

So với giá vàng thời điểm 9h sáng (27/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (27/01/2016) có xu hướng giảm. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 200.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/lượng.

--------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 27/01/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,37(- 0,20)

30,82(- 0,20)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay(27/01/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,117.50 (giảm)

1,118.00 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

30,01(-0,12)

30,02 (-0,12)

0,80(-0,08)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (27/01/2016), giá vàng thế giới giảm 120.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (27/01/2016).